Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

21 Προσλήψεις στο Δήμο Τριφυλίας για εποχικές ανάγκες - KYPARISSIOTIS - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΤΗΣ

21 Προσλήψεις στο Δήμο Τριφυλίας για εποχικές ανάγκες - KYPARISSIOTIS - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΤΗΣ

Ο δήμος Τριφυλίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τριφυλίας, που εδρεύει στην Κυπαρισσσία και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Οι ανάγκες που θα καλυφθούν είναι σημαντικές καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους δημότες ώστε να εργάζεται ο Δήμος στο τομέα της καθαριότητας αλλά και την κάλυψη καθημερινών αναγκών που απαιτούνται. Η προκήρυξη βρίσκεται στο Δήμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου