Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

ΨΥΧΟΠΑΡΑΣΚΕΥΟ

Τη μέρα της Πεντηκοστής τη νύχτα της Γονατιστής, πάνε οι ψυχές στον Άδη, λέει ένα γνω­στό τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπου­λου, τραγουδισμένο από τον α­ξέχαστο Νίκο Ξυλούρη. Ο ελ­ληνικός λαός τις μέρες αυτές, προσεύχεται για όλες τις ψυ­χές των πεθαμένων του.

Στο χωριό μας το Ψυχοπαράσκευο, πριν από την Πεντηκο­στή όλοι μαζεύονταν και μαζεύονται στο νε­κροταφείο, για να θυμηθούν και να ψάλλουν τους νεκρούς. Ή­ταν κάτι σαν "μισή" γιορτή, κάτι σαν πανηγύρι, ανακατεμένα με νοσταλγία και πόνο .αλλά και πολλές ιστορίες για τους αγαπημένους που έχουν φύγει.

Οι τάφοι ήταν και είναι συ­γκεντρωμένοι κατά σόγια, οι προετοιμασίες για το στάρι, βράσιμο, στέγνωμα, φτιάξιμο δίσκων, γίνονταν σε συνεννόη­ση με τους συγγενείς.

Αφού ο Παπάς έφτανε στα μνημεία και έψελνε τους νε­κρούς, διαβάζοντας το Μεριδοχάρτι ή Συγχωροχάρτι της κάθε οικογένειας, μοιράζονταν τα κόλλυβα, τυρί, κρασί ,ελιές και πρό­σφορα.

Στο συγχωροχάρτι θα μπο­ρούσε κανείς να διαβάσει όλο το γενεαλογικό δέντρο της κά­θε οικογένειας και από το σόι του άνδρα και από το σόι της γυναίκας.

Η όλη διαδικασία κρατούσε 2.30-3 ώρες, με κουβέντα, θύ­μησες και ευχές για τη συγχώ­ρεση των νεκρών. Σε άλλες περιοχές αυτό γινόταν και γίνεται το Σάββατο σε αντίθεση με τον Αετό που ανέκαθεν γινόταν Παρασκευή.

Η αναμονή παλιότερα ήταν κάτω από τα πεύ­κα που υπήρχαν στο νε­κροταφείο, σήμερα, κάτω απ' το υπάρχον υπόστεγο, που κα­λύπτει το μεγάλο διάδρομο.

Το έθιμο για τη συγχώρεση των ψυχών των νεκρών μας ε­ξακολουθεί να υπάρχει και θα υπάρχει γιατί έτσι πρέπει.

Ανεβάζω μερικές φωτογραφίες που πήρα από το φετινό Ψυχοπαράσκευο στις 10/6/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου