Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

Γεωργικό τεκμαρτό εισόδημα 2010

Για όσους δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση εισοδήματα από γεωργικές επιχειρήσεις
πρέπει να ξέρουν ότι για την περιοχή μας εφέτος το πσό είναι 11,21 ευρώ ανά στρέμμα.

Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Πάσχα 2010 15

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 14

Πάσχα 2010 13

Πάσχα 2010 12

Πάσχα 2010 11

Πάσχα 2010 10

Πάσχα 2010 09

Πάσχα 2010 08

Πάσχα 2010 07

Πάσχα 2010 06

Πάσχα 2010 05

Πάσχα 2010 04

Πάσχα 2010 03

Πάσχα 2010 02

Πάσχα 2010 01

Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Πάσχα 2010 Βίντεο 14

Πάσχα 2010 Βίντεο 13

Πάσχα 2010 Βίντεο 12

Πάσχα 2010 Βίντεο 11

Πάσχα 2010 Βίντεο 10

Πάσχα 2010 Βίντεο 09

Πάσχα 2010 Βίντεο 08

Πάσχα 2010 Βίντεο 07

Πάσχα 2010 Βίντεο 06

Πάσχα 2010 Βίντεο 05

Πάσχα 2010 Βίντεο 04

Πάσχα 2010 Βίντεο 03

Πάσχα 2010 Βίντεο 02