Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                              ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Σύμφωνα με την αριθμ. 72192/30.3.2017 απόφαση της  
 Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας η καταληκτική ημερομηνία της  
 προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 12.06.2017. Για τους κατοίκους εξωτερικού η παραπάνω ημερομηνία 
 επεκτείνεται κατά 20 ημέρες  

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην 
 αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων 
 στον δασικό χάρτη εκτάσεων.


Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου 
 δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των  αντιρρήσεων 
 παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης, που 
 βρίσκονται:


1Ο  Σ.Υ.Α.Δ.Χ -Ύδρας 5, Καλαμάτα, ισόγειο, τηλ.2721020820 
 και  2721096456


2Ο  Σ.Υ.Α.Δ.Χ – Ύδρας 5, Καλαμάτα, ισόγειο, τηλ. 2721062009  
 και 2721063040

3Ο Σ.Υ.Α.Δ.Χ – Ελ.Βενιζέλου 51, Κυπαρισσία, Έδρα Δασαρχείου 
 Κυπαρισσίας, τηλ.2761022400


Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
 περιόδου υποβολής αντιρρήσεων. 

Κατ’ εξαίρεση το 1ο ΣΥΑΔΧ θα λειτουργεί και κατά τις ημέρες 
 του Σαββάτου και από ώρες 7:30’ έως 15:30’.

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
1) Γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με τους 
 δασικούς χάρτες;

Αν δεν διευθετηθούν οι χρήσεις των αγρών μας κινδυνεύουν οι 
 μελλοντικές επιδοτήσεις καθώς και αυτές που δόθηκαν από το 
 2007 και μετά. ΠΡΟΣΟΧΗ  μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή τους.


 2)Πως είναι ο χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων;

 Η πρώτη σειρά αφορά τους χάρτες του 1945 και η 
 δεύτερη σειρά αφορά τους χάρτες του 2007.
 
ΔΔ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*
ΔΑ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*
ΑΔ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*
ΑΑ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*
ΠΔ
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ – ΔΑΣΙΚΕΣ
ΠΑ
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ – ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ
ΠΧ
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ – ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ
ΑΝ
ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ Ή ΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΧΧ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*
ΧΑ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*
ΑΧ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*
 
3)Τι κάνω για την διόρθωση των χαρτών;

Σε τυχόν αντίρρηση ως προς τον χαρακτηρισμό της έκτασης, ο 
 ενδιαφερόμενος θα σημάνει το επίμαχο τμήμα της και θα 
 υποβάλλει την αντίρρησή του καταβάλλοντας το τέλος που 
 αντιστοιχεί στο εμβαδόν του επίμαχου τμήματος. 

Για την  υποβολή  των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά 

 ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Σύμφωνα με τον Υπουργό κ. Σωκράτη Φάμελλο τα τέλη το 
 κόστος  είναι 10 Ευρώ τα 100 τ.μ. και από 5 έως 10 στρέμματα 
 180 Ευρώ το στρέμμα. Για τα επιπλέον δεν ξέρω πως θα διαμορφωθούν. Ο Υπουργός δεν μπήκε σε άλλες λεπτομέρειες.

4)Τι δυνατότητες 'εχω όταν ο χαρακτηρισμός είναι ΔΑ (δάσος-
 αγρός);
Υπάρχουν δύο δυνατότητες με χρήση του Ε9
α)Κάνω αίτηση για παραχώρηση της χρήσης, η οποία και 
 μεταβιβάζεται στους κληρονόμους. Εδώ δεν πληρώνω τίποτε, δεν 
 χρειάζομαι τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και δεν έχω πρόβλημα με 
 τις επιδοτήσεις.
β)Κάνω αντίρρηση και ζητώ την κυριότητα πληρώνω τέλος και 
 κάνω τοπογραφικό. 

5)Τι δυνατότητες 'εχω όταν ο χαρακτηρισμός είναι ΑΔ (αγρός-
 δάσος);
Εδώ η κυριότητα δεν αμφισβητείται και ζητάμε από το δασαρχείο 
 όπως παλιά εκχέρσωση ή κόψιμο δένδρων.

6)Μπορώ και ηλεκτρονικά να υποβάλλω τις αντιρρήσεις μου;
Ναι αν μπείτε στους δασικούς χάρτες θα βρείτε οδηγίες.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να προβεί σε αμφισβήτηση του χαρακτήρα εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικά γεωτεμάχια, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες ηλεκτρονικές φόρμες αντιρρήσεων, όσες και τα γεωτεμάχια αυτά.
 Για καλύτερες και περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης που έχω αναφέρει παραπάνω.

ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου